สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.)
ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) อย่างเป็นทางการ

1. เข้าไปทำการสมัครสมาชิกใหม่ที่ TMT Connect และคลิกปุ่ม ลงทะเบียน

2. ดาวน์โหลดและกรอกเอกสาร ใบสมัคร
**กรณีบริษัทยา โปรดแนบหลักฐานมาพร้อมใบสมัคร ดังนี้
- สําเนาใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน (ผ.ย.2) หรือ ใบอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบัน (น.ย.2)

3.คลิกปุ่ม เลือกไฟล์ เพื่ออัพโหลด เอกสาร ใบสมัคร (หากมีสำเนาเอกสารตามข้อ 2 ให้ทำเป็นไฟล์ pdf เดียวกันกับเอกสารใบสมัครและอัพโหลดเข้ามาเป็น 1 ไฟล์)

4. กรอกรายละเอียดผู้สมัครบนหน้าเว็บ TMT Connect ให้ตรงกับเอกสารการรับสมัคร และคลิกปุ่ม บันทึก หมายเหตุ: ในการสมัครสมาชิกควรใช้ E-mail ของหน่วยงานในการสมัคร เพื่อประโยชน์ในการติดตามข้อมูล

**สมสท.ขอไม่รับพิจารณาการรับสมัครสมาชิก หากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือเอกสารไม่ครบถ้วน** กรณีหน่วยงานหรือบริษัทขอแจ้งยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้สมัครดังกล่าว ขอให้ทำหนังสือแจ้งการยกเลิกเป็นสมาชิกและส่งหนังสือแจ้งทางอีเมล์ tmt@this.or.th


ติดต่อเรา
สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย
ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
เลขที่ 88/39 ถนนติวานนท์ 14
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-027-9711
โทรสาร : 02-026-6823
อีเมลสำนักงาน : this@this.or.th
ติดต่อเรื่องทั่วไป : 02-027-9711
ติดต่อเรื่องยา (TMT) : 02-027-9711 ต่อ 9071
ติดต่อเรื่อง Lab (TMLT) : 02-027-9711 ต่อ 9075

Contact Us
Thai Health Information Standards Development Center
3rd floor National Health Building
88/39 Tiwanon Rd.14, Tambon Talad-Khwan,
Amphoe Mueang, Nonthaburi 11000 Thailand
FAX : 02-026-6823
Email : this@this.or.th
Tel.Central Office : (662) 027 9711
Tel.Pharmacy (TMT) : (662) 027 9711 ext. 9071
Tel.Lab (TMLT) : (662) 027 9711 ext. 9075


ผู้เข้าชมเว็บไซต์