บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานของไทย
สำหรับยาแผนไทย

Traditional Thai Medicines Terminology

TTMT Release Download

รายละเอียดเวอร์ชั่นล่าสุด

เวอร์ชั่น : TTMTRF20240401
ชื่อไฟล์ : TTMTRF20240401.zip
SHA-256 : D21A1CE1865A9A013C4EDE009CED2FAC5ADFE8CF2C2259CD0F1B4E530457B3F8
วันที่เผยแพร่ : 2024-04-01

ดาวน์โหลดไฟล์

เวอร์ชั่นที่ผ่านมา

1 2 5