บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานของไทย
สำหรับยาแผนไทย

Traditional Thai Medicines Terminology

TTMT Release Download

รายละเอียดเวอร์ชั่นล่าสุด

เวอร์ชั่น : TTMTRF20240101
ชื่อไฟล์ : TTMTRF20240101.zip
SHA-256 : AF2DFA0D9E2E718B00C83FF3D76B5E914332D14E7C85BBD5F1A115196BE75317
วันที่เผยแพร่ : 2024-01-01

ดาวน์โหลดไฟล์

เวอร์ชั่นที่ผ่านมา

TTMTRF20230201
1 กุมภาพันธ์ 2023
1 2 5