บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย

Thai Medicines Terminology

TMT Release File Download

รายละเอียดเวอร์ชั่นล่าสุด

เวอร์ชั่น : TMTRF20240617
ชื่อไฟล์ : TMTRF20240617.zip
SHA-256 : 3833EAC4504657569480FECE1E904C9FDDBAAD7D9625002F6CBCC490DB5B80C3
วันที่เผยแพร่ : 2024-06-17

ดาวน์โหลดไฟล์

เวอร์ชั่นที่ผ่านมา

TMTRF20210215
15 กุมภาพันธ์ 2021
TMTRF20210201
1 กุมภาพันธ์ 2021
1 4 5 6 14