บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย

Thai Medicines Terminology

TMT Release File Download

รายละเอียดเวอร์ชั่นล่าสุด

เวอร์ชั่น : TMTRF20240715
ชื่อไฟล์ : TMTRF20240715.zip
SHA-256 : 1A0E97393EA2FFE2438CD355B9039C3D49DB0E29110029217415704425A234CE
วันที่เผยแพร่ : 2024-07-15

ดาวน์โหลดไฟล์

เวอร์ชั่นที่ผ่านมา

1 11 12 13 14