บัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย

Thai Medical Laboratory Terminology

TMLT Release Download

รายละเอียดเวอร์ชั่นล่าสุด

เวอร์ชั่น : TMLT20240701
ชื่อไฟล์ : TMLT20240701.zip
SHA-256 : bbefd3646900903512f062073ab567295a96637640a2d5acd745040ee11f6714
วันที่เผยแพร่ : 2024-07-01

ดาวน์โหลดไฟล์