บัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย

Thai Medical Laboratory Terminology

TMLT Release Download

รายละเอียดเวอร์ชั่นล่าสุด

เวอร์ชั่น : TMLT20240604
ชื่อไฟล์ : TMLT20240604.zip
SHA-256 : 010f4bfea61ae541435672469d778e9efbf66f50abc54d1e3d7dfadcc0a7c799
วันที่เผยแพร่ : 2024-06-04

ดาวน์โหลดไฟล์

เวอร์ชั่นที่ผ่านมา

1 2 4