หน้าเวบไซต์

เข้าที่หน้าเวบไซต์ http://164.115.25.40:8081/ag~gNpbL5uE4UdX3crttwq/$/
จะปรากฎหน้าจอแสดงดังภาพด้านล่าง กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการขอชื่อ รหัสเพื่อเข้าใช้งานกดที่คำว่า “ลงทะเบียน” และระบบจะส่งรหัสผ่านไปทางอีเมลล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้