การแนบรูปภาพยา

ให้แนบภาพถ่ายทั้ง 4 ด้านตามลำดับในภาพคือ

ภาพด้านซ้าย                       ภาพด้านขวา

ภาพด้านหน้า                       ภาพด้านหลัง

คลิกเลือกประเภทบัญชียา

คลิกเลือกที่ Dropdown ตรงประเภทบัญชียา

และคลิกเลือกประเภทบัญชียา   ED ,ED*, NED พร้อมกรอกวันที่ประกาศยาในราชกิจจานุเบกษา 

 แล้วคลิก  “บันทึก”

  • การกรอกรหัส ATC  

คลิกที่ Tab ATC จะแสดงหน้าต่างการกรอก ATC ดังภาพ

กรอกรหัส ATC ในช่องว่างพร้อมกด “บันทึก”

  • กรอกรหัส ATC ในช่องว่างที่ปรากฎ แล้วคลิกปุ่ม “บันทึก”
  • เมื่อคลิกเสร็จจะปรากฎรหัส พร้อมชื่อผู้บันทึก  วันและเวลาที่บันทึก  ดังภาพ

**รอตรวจสอบได้ที่หน้าจอ www.this.or.th