ถ้าต้องการขอรหัสยามาตรฐานไทยสำหรับยาแพทย์แผนไทย (TTMT) ควรทำอย่างไร

ต้องติดต่อไปยังหน่วยงานกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผ่านทางลิงค์ดังนี้ http://www.dtam.moph.go.th/ ซึ่งสามารถศึกษาไฟล์เผยแพร่ของรหัสยาแพทย์แผนไทย ได้จากลิงค์นี้ https://www.dtam.moph.go.th/index.php/th/thai-med-code.html ทั้งนี้ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะทำการรวมรวมข้อมูลและประสานงานกับ สมสท.ในการออกรหัสยาแพทย์แผนไทย