รหัสยาแพทย์แผนไทย TTMT เหมือนรหัสยา TMT หรือไม่

รหัส TTMT ไม่เหมือนกับรหัส TMT เนื่องจากรหัส TTMT เป็นรหัสยาแพทย์แผนไทย โครงสร้างรหัสจะแตกต่างกับรหัส TMT ซึ่งเป็นรหัสยาที่ใช้สำหรับยาแผนปัจจุบัน