คำถามที่พบบ่อย TTMT

1. ถ้าต้องการขอรหัสยามาตรฐานไทยสำหรับยาแพทย์แผนไทย (TTMT) ควรทำอย่างไร

ต้องติดต่อไปยังหน่วยงานกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผ่านทางลิงค์ดังนี้ http://www.dtam.moph.go.th/ ซึ่งสามารถศึกษาไฟล์เผยแพร่ของรหัสยาแพทย์แผนไทย ได้จากลิงค์นี้ https://www.dtam.moph.go.th/index.php/th/thai-med-code.html ทั้งนี้ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะทำการรวมรวมข้อมูลและประสานงานกับ สมสท.ในการออกรหัสยาแพทย์แผนไทย

2. รหัสยาแพทย์แผนไทย TTMT เหมือนรหัสยา TMT หรือไม่

รหัส TTMT ไม่เหมือนกับรหัส TMT เนื่องจากรหัส TTMT เป็นรหัสยาแพทย์แผนไทย โครงสร้างรหัสจะแตกต่างกับรหัส TMT ซึ่งเป็นรหัสยาที่ใช้สำหรับยาแผนปัจจุบัน

3. รหัสยา TTMT มีรหัสยา GPU เหมือนกับรหัส TMT หรือไม่

รหัส TTMT จะมีโครงสร้างแตกต่างกับรหัส TMT โดยสิ้นเชิง ซึ่งรหัส TTMT จะไม่มีรหัสระดับ GPU เพราะไม่มีโครงสร้างรหัสยาเหมือน TMT มีเพียงแต่รหัสระดับเดียวที่มีตัวเลขอยู่ในช่วง 900000 – 999999

4. รหัสยา TTMT มีการประกาศรหัสช่วงใดบ้าง

เมื่อหน่วยงานขอรหัสไปที่กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแล้ว ทางกรมฯจะส่งข้อมูลการประกาศรหัสสมุนไพรใหม่ที่เว็บไซต์กรมฯ และส่งข้อมูลให้สมสท.ประกาศเดือนละ 1 ครั้ง