ถ้าต้องการขอสร้าง/เพิ่มรหัส TMT ใหม่ ต้องดำเนินการอย่างไร

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ในลิ้งค์นี้ ขั้นตอนการขอเพิ่มข้อมูลใน TMT – สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) (this.or.th)