สำหรับการถ่ายรูปภาพผลิตภัณฑ์ยา สามารถใช้ภาพที่ไม่ใช่ของจริงอัพโหลดขอรหัสได้หรือไม่ เช่น ภาพที่เป็น 2 มิติ หรือ artwork ที่ส่งให้ อย.ขึ้นทะเบียนยา

จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์จริงในการถ่ายรูปส่งขอรหัส TMT ไม่สามารถใช้รูป artwork ได้หรือรูป 2 มิติที่ส่งให้ อย.ขึ้นทะเบียนยาได้