ถ้าเปลี่ยนทั้งชื่อและสถานที่ตั้งของโรงงานผลิตยา จำเป็นต้องขอรหัส TPU ใหม่หรือไม่

ต้องขอรหัส TPU ใหม่