ต้องการลบรายการ TMLT Mapping ต้องทำอย่างไร

** หากต้องการลบ ข้อมูล TMLT Mapping ทั้งหมด จะต้องทำการลบข้อมูล Lab Catalog ด้วย เนื่องจากต้องทำการ Mapping ใหม่ทั้งหมด**

วิธีดำเนินการ
– ทำการติดต่อ สกส. ผ่านทางอีเมล (labsupp@cat.chi.or.th) โดยแจ้งว่า “ต้องการลบข้อมูล Lab catalog ทั้งหมด ” เมื่อ สกส. ส่งอีเมล ยืนยัน กลับมาว่า”ทำการลบข้อมูลให้ทั้งหมดแล้ว เฉพาะในระบบสกส.ค่ะ ส่งข้อมูลใหม่เข้ามาได้เลย”
– ให้ทำการ ส่งอีเมล ตอบกลับนั้น มายัง สมสท. (Loinc@this.or.th) ทางสมสท. จึงจะทำการลบข้อมูล TMLT Mapping และ Lab Catalog