ต้องการลบรายการ Lab Catalog และ TMLT Mapping ต้องทำอย่างไร

วิธีดำเนินการ

– ทำการติดต่อ สกส. ผ่านทางอีเมล (labsupp@cat.chi.or.th) โดยแจ้งว่า “ต้องการลบข้อมูล Lab catalog ทั้งหมด ” เมื่อ สกส. ส่งอีเมล ยืนยัน กลับมาว่า”ทำการลบข้อมูลให้ทั้งหมดแล้ว เฉพาะในระบบสกส.ค่ะ ส่งข้อมูลใหม่เข้ามาได้เลย”
-ให้ทำการ ส่งอีเมล ตอบกลับนั้น มายัง สมสท. (Loinc@this.or.th) ทางสมสท. จึงจะทำการลบข้อมูล TMLT Mapping และ Lab Catalog