ไม่สามารถนำเข้าไฟล์ข้อมูล TMLT ที่เป็นรูปแบบไฟล์ excel ในโปรแกรม TMLT Mapping สาเหตุเกิดจากอะไร

เนื่องจากแบบฟอร์มของไฟล์ excel ไม่ตรงตามที่กำหนด กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากหน้าเว็บไซต์ สมสท. ดังลิงค์ต่อไปนี้ https://this.or.th/tmlt-mapping-example/