คำถามที่พบบ่อย TMLT

1. ไม่สามารถนำเข้าไฟล์ข้อมูล TMLT ที่เป็นรูปแบบไฟล์ excel ในโปรแกรม TMLT Mapping สาเหตุเกิดจากอะไร

เนื่องจากแบบฟอร์มของไฟล์ excel ไม่ตรงตามที่กำหนด กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากหน้าเว็บไซต์ สมสท. ดังลิงค์ต่อไปนี้ https://this.or.th/tmlt-mapping-example/

2. ต้องการลบรายการ TMLT Mapping ต้องทำอย่างไร

** หากต้องการลบ ข้อมูล TMLT Mapping ทั้งหมด จะต้องทำการลบข้อมูล Lab Catalog ด้วย เนื่องจากต้องทำการ Mapping ใหม่ทั้งหมด**

วิธีดำเนินการ
– ทำการติดต่อ สกส. ผ่านทางอีเมล (labsupp@cat.chi.or.th) โดยแจ้งว่า “ต้องการลบข้อมูล Lab catalog ทั้งหมด ” เมื่อ สกส. ส่งอีเมล ยืนยัน กลับมาว่า”ทำการลบข้อมูลให้ทั้งหมดแล้ว เฉพาะในระบบสกส.ค่ะ ส่งข้อมูลใหม่เข้ามาได้เลย”
– ให้ทำการ ส่งอีเมล ตอบกลับนั้น มายัง สมสท. (Loinc@this.or.th) ทางสมสท. จึงจะทำการลบข้อมูล TMLT Mapping และ Lab Catalog

3. ต้องการลบรายการ Lab Catalog ต้องทำอย่างไร

วิธีดำเนินการ

– ทำการติดต่อ สกส. ผ่านทางอีเมล (labsupp@cat.chi.or.th) โดยแจ้งว่า “ต้องการลบข้อมูล Lab catalog ทั้งหมด ” เมื่อ สกส. ส่งอีเมล ยืนยัน กลับมาว่า”ทำการลบข้อมูลให้ทั้งหมดแล้ว เฉพาะในระบบสกส.ค่ะ ส่งข้อมูลใหม่เข้ามาได้เลย”
– ให้ทำการ ส่งอีเมล ตอบกลับนั้น มายัง สมสท. (Loinc@this.or.th) ทางสมสท. จึงจะทำการลบข้อมูล Lab Catalog

4. ต้องการลบรายการ Lab Catalog และ TMLT Mapping ต้องทำอย่างไร

วิธีดำเนินการ

– ทำการติดต่อ สกส. ผ่านทางอีเมล (labsupp@cat.chi.or.th) โดยแจ้งว่า “ต้องการลบข้อมูล Lab catalog ทั้งหมด ” เมื่อ สกส. ส่งอีเมล ยืนยัน กลับมาว่า”ทำการลบข้อมูลให้ทั้งหมดแล้ว เฉพาะในระบบสกส.ค่ะ ส่งข้อมูลใหม่เข้ามาได้เลย”
– ให้ทำการ ส่งอีเมล ตอบกลับนั้น มายัง สมสท. (Loinc@this.or.th) ทางสมสท. จึงจะทำการลบข้อมูล TMLT Mapping และ Lab Catalog

5. หากรายการมีรหัส TMTL แล้ว แต่กรมบัญชีกลางไม่มี ต้องดำเนินการอย่างไร

วิธีดำเนินการ

– ทางเรามีหน้าที่ในออกรหัสวิชาการ TMLT และเชื่อมโยงความเกียวข้องรหัสนี้เข้ากับรหัสกรมบัญชีกลาง ซึ่งเกินขอบเขตอำนาจของทางเรา เพราะว่ารหัส TMLT ไม่ได้เป็นตัวกำหนดการจ่ายเงิน เนื่องจากรหัส TMLT เป็นแค่ข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เห็นประโยชน์ของข้อมูลที่เราจัดทำ ดังนั้นหน่วยงานใดที่นำรหัสเราไปใช้ในด้านการเงินหรืออื่นๆ คุณต้องสอบถามความต้องการกับหน่วยงานเหล่านั้นเอง