ดาวน์โหลดรหัส SNOMED CT ได้จากที่ใด

สามารถดาวน์โหลดรหัส SNOMED CT ได้จากเครื่องมือที่ชื่อว่า Member Licensing Distribution Service (MLDS) โดยผู้ใช้งานจำเป็นต้องทำการสมัครสมาชิกก่อน หลังจากนั้นถึงจะสามารถดาวน์โหลดรหัส SNOMED CT International edition ได้ รวมถึงไฟล์ต่างๆ ที่ทางสมสท. นำไปเผยแพร่ในระบบให้ผู้ใช้งานดาวน์โหลดได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลด release file จากประเทศอื่นๆ ได้ แต่จำเป็นต้องส่งคำขอไปยังประเทศนั้นๆ ก่อน โดยเมื่อสมัครใช้ระบบ MLDS แล้ว ระบบจะส่งอีเมล์แจ้งเตือนเมื่อมีการเผยแพร่รหัสใหม่ สำหรับรหัสที่ผู้ใช้งานเคยทำการดาวน์โหลดไปแล้ว