คำถามที่พบบ่อย SNOMED CT

1. SNOMED CT คืออะไร

SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine – Clinical Terms)
คือ ระบบคำศัพท์และรหัสมาตรฐานทางการแพทย์สากล ที่มีความครอบคลุมมากที่สุดในปัจจุบัน แรกเริ่มถูกพัฒนาโดยวิทยาลัยพยาธิแพทย์สหรัฐอเมริกา (College of American Pathologists)  และ NHS (National Health Service) ใน สหราชอาณาจักร ซึ่งถูกเผยแพร่ครั้งแรกในปี 2002 ในปัจจุบัน หน่วยงาน SNOMED International ซึ่งเป็นหน่วยงานไม่แสดงหาผลกำไร มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นผู้ดูแลและเผยแพร่รหัสมาตรฐานคำศัพท์ SNOMED CT ซึ่งรหัส SNOMED CT จะมีการเผยแพร่รหัสเป็นประจำทุกเดือน
ในปัจจุบัน SNOMED CT มีการนำไปใช้ในหลายประเทศทั่วโลก และประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกองค์กร SNOMED International ในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 โดยที่ สมสท. ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการเผยแพร่ SNOMED CT (National Release Center – NRC) มีหน้าที่ในการจัดทำมาตรฐาน SNOMED CT ให้เข้ากับบริบทในประเทศไทย และเผยแพร่การใช้งาน SNOMED CT ในประเทศไทย ซึ่งเมื่อประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก SNOMED International ประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้งานมาตรฐานคำศัพท์ทางการแพทย์ SNOMED CT ใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพของประเทศไทย

2. สามารถศึกษาเกี่ยวกับ SNOMED CT ได้จากแหล่งใด้บ้าง

สามารถศึกษาเกี่ยวกับ SNOMED CT ได้จากแหล่งเรียนรู้ต่อไปนี้

1. Youtube ของสมสท. จากลิงค์นี้

2. เว็บไซต์ของ SNOMED International

  • หน้าเว็บไซต์หลัก https://www.snomed.org
  • SNOMED CT E-leaning platform ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลในการศึกษา SNOMED CT และสำหรับผู้ใช้งานในประเทศไทย สามารถเขัาไปเรียนรู้ได้ฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
  • SNOMED CT Document Library เป็นแหล่งรวบรวมเอกสาร คู่มือ ข้อกำหนดสำหรับการออกแบบและใช้งานรหัส SNOMED CT

3. SNOMED CT YouTube Playlist ของนพ.รัฐ ปัญโญวัฒน์

3. ดาวน์โหลดรหัส SNOMED CT ได้จากที่ใด

สามารถดาวน์โหลดรหัส SNOMED CT ได้จากเครื่องมือที่ชื่อว่า Member Licensing Distribution Service (MLDS) โดยผู้ใช้งานจำเป็นต้องทำการสมัครสมาชิกก่อน หลังจากนั้นถึงจะสามารถดาวน์โหลดรหัส SNOMED CT International edition ได้ รวมถึงไฟล์ต่างๆ ที่ทางสมสท. นำไปเผยแพร่ในระบบให้ผู้ใช้งานดาวน์โหลดได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลด release file จากประเทศอื่นๆ ได้ แต่จำเป็นต้องส่งคำขอไปยังประเทศนั้นๆ ก่อน โดยเมื่อสมัครใช้ระบบ MLDS แล้ว ระบบจะส่งอีเมล์แจ้งเตือนเมื่อมีการเผยแพร่รหัสใหม่ สำหรับรหัสที่ผู้ใช้งานเคยทำการดาวน์โหลดไปแล้ว