บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย

Thai Medicines Terminology

TMT Release File Download

รายละเอียดเวอร์ชั่นล่าสุด

เวอร์ชั่น : TMTRF20240603
ชื่อไฟล์ : TMTRF20240603.zip
SHA-256 : 15E05742B5FB912F3B0C0F69FBE31E2D33099CD673DEFBA2DED5DFD67364E53E
วันที่เผยแพร่ : 2024-06-03

ดาวน์โหลดไฟล์

เวอร์ชั่นที่ผ่านมา

1 2 14