ดาวน์โหลดเอกสาร Nursing Informatics

NIC_Time_2018 หัตถการทางการพยาบาล (Nursing Interventions) ความยาก/ง่าย ,ระยะเวลาการทำหัตถการ

Nursing Outcomes 2018 NOC_Excel ผลลัพธ์ของการพยาบาล 7หมวด 34บท 540ผลลัพธ์

Nursing Interventions 2018 NIC_Excel หัตถการทางการพยาบาล 7หมวด 30บท 565หัตถการ

Nursing Diagnosis NANDA 2018-2020_Excel การวินิจฉัยทางการพยาบาล 13หมวด 47บท

SNOMED_CT_ICNP_Intervention_Full_201809 หัตถการทางการพยาบาล (1,006 Records – ขนาดไฟล์ 48 KB) เผยแพร่เมื่อ 28 กันยายน 2561

SNOMED_CT_ICNP_Diag_Full_201809 การวินิจฉัยทางการพยาบาล (556 Records – ขนาดไฟล์ 33 KB) เผยแพร่เมื่อ 28 กันยายน 2561

THIS_SNOMED_CT_NursingICNP_Full_201703_Excel International Classification for Nursing Practice (ICNP) หัตถการ/ปฏิบัติการทางการพยาบาล 953 รายการ เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2560

THIS_SNOMED_CT_NursingHealthIssues_Full_201710_Excel Nursing Health Issues/ Nursing Diagnosis การวินิจฉัยทางการพยาบาล 452 รายการ เผยแพร่เมื่อ 1 ตุลาคม 2560

THIS_SNOMED_CT_NursingActivities_Full_201710_Excel Nursing Activities หัตถการ/ปฏิบัติการทางการพยาบาล 883 รายการ เผยแพร่เมื่อ 1 ตุลาคม 2559

THIS_SNOMED_CT_US_Nursing_Problem_List_20141101_Excel รายการปัญหาทางการพยาบาลของผู้ป่วย ฉบับ พฤศจิการยน 2014 เผยแพร่เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2557