ติดต่อเรา

สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย
ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
เลขที่ 88/39 ถนนติวานนท์ 14
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรสาร : 02-026-6823


ติดต่อเรื่องทั่วไป

02-027-9711 this@this.or.th

ติดต่อเรื่อง: TMLT Mapping/LabCatalogue (กลุ่ม สปสช.)

02-027-9711 ต่อ 9074-9075 loinc@this.or.th

ติดต่อเรื่อง: TMT Connect

02-027-971102-027-9711 ต่อ 9072 หรือ 9089 tmt@this.or.th

ติดต่อเรื่อง: ค่าบริการทางวิชาการ (TMT)

02-027-9711 ต่อ 9090 tmtserv.payment@gmail.com

ติดต่อเรื่อง: TMT and Drugcatalogue (กลุ่ม สปสช.)

02-027-9711 ต่อ 9071 tmt.nhso@gmail.com

Social Media