ตารางเซนติเมตร รูปภาพยา TMT

ผู้ขอรหัสสามารถใช้ตารางเซนติเมตรของหน่วยงานตนเองได้ หรือ ดาวน์โหลด ตารางเซนติเมตร ที่นี่

square-centimeter