คลิปวิดีโอเผยแพร่ TMLT

THAI MEDICAL LABORATORY TERMINOLOGY (TMLT)

คลิปวิดีโอเผยแพร่
สามารถติดตามคลิปวิดีโอของช่อง THIS HSRI YouTube เพิ่มเติมได้

01 TMLT : ABOUT LOINC

02 TMLT : LAB CATALOG

03 TMLT : ระบบลงทะเบียน เพื่อประสานงานเรื่อง Lab Catalog

04 TMLT : รายการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ที่ไม่มีในประกาศของกรมบัญชีกลาง

05 TMLT : TMLT PANEL

06 TMLT : ฐานข้อมูล

Program TMLT Mapping : 01 Register