2/10/66 ประกาศผู้ผ่านการสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการบริการทางวิชาการของรายการบัญชีข้อมูลยาและรหัสมาตรฐานไทย

ผู้ผ่านการสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการบริการทางวิชาการของรายการบัญชีข้อมูลยาและรหัสมาตรฐานไทย

  1. นางสาวภัฏชลิตา ทาสี
  2. นางสาวบุษบา บริคุต

ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง

  1. นางสาวอารยา บรรจงรักษา
  2. นางสาวมัลลิกา อุ่นคำ
  3. นางสาวจิรปรียา ศรีสวาท