วิดีโออบรม TMLT Mapping และ Lab Catalog

สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทยจะมีการจัดประชุมอบรมวิชาการ หัวข้อ LAB Catalog ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2566 / อบรมวิชาการหัวข้อ LAB Catalog