ประกาศจัดประชุมชี้แจงการเปิดใช้ระบบ TMT Connect รูปแบบใหม่ ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ประกาศจัดประชุมชี้แจงการเปิดใช้ระบบ TMT Connect รูปแบบใหม่ ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2566

เนื่องจาก สมสท. ทำการปิดปรับปรุงระบบ TMT Connect และปิดรับคำขอทุกประเภทตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 ถึง 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เพื่อปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้ ประกาศปรับปรุงระบบและอื่นๆ – สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) (this.or.th)) โดยระบบ TMT Connect รูปแบบใหม่ จะเปิดให้บริการในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ ทาง สมสท. จัดตั้งการประชุมชี้แจงการใช้งานระบบ TMT Connect ใหม่ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ในเวลา 9.00 – 11.00 น. จะเป็นรอบการชี้แจงสำหรับบริษัทยา หากท่านใดสนใจ สามารถลงทะเบียนผ่าน zoom link ได้ดังนี้

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIkc-usqz8jE9brX-RNqWoPK1m0-KZ5mC8T

VDO : ชี้แจงระบบ TMT Connect ใหม่ (บริษัทยา)

และในเวลา 13.00-15.00 น. จะเป็นรอบการประชุมชี้แจงสำหรับโรงพยาบาล หากท่านใดสนใจ สามารถลงทะเบียนผ่าน zoom link ได้ดังนี้

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYqc-2rpzwiGtdXVWpKG8cJLnTzJZMSqTMD

VDO : ชี้แจงระบบ TMT Connect ใหม่ (โรงพยาบาล)