การประชุมชี้แจงการปรับปรุงการเก็บค่าบริการทางวิชาการของรายการบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย

การประชุมชี้แจงการปรับปรุงการเก็บค่าบริการทางวิชาการของรายการบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ทางเราได้มีการชี้แจงและตอบข้อสงสัย Q&A ที่หน้าเว็บไซต์ สมสท. ลิงก์ https://this.or.th/faq-tmt/