สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) Header_New


ฐานข้อมูล TMLT Release File

 • บัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย (Thai Medical Laboratory Terminology - TMLT)
  ประเภทไฟล์ แบบ FULL เป็นข้อมูลทั้งหมด, แบบ SNAPSHOT เป็นข้อมูลที่ใช้งานในปัจจุบัน และแบบ DELTA เป็นข้อมูลที่เพิ่มเข้ามาใหม่
  แบ่งออกเป็น Rectify คือ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลใหม่, Add คือ การเพิ่มข้อมูลใหม่ และDeprecate คือ การยกเลิกข้อมูล

 • *** ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ TMLT release Zip file ที่ Download ได้ โดยใช้ โปรแกรม MD5 & SHA Checksum Utility

 • version รายละเอียด ไฟล์ดาวน์โหลด
  TMLT20200701 บัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย (Thai Medical Laboratory Terminology - TMLT) ฉบับเผยแพร่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
  D394FD81FFFBA6FA9EDB7C14055DBF93C1712D105DA2F233FF706C414BDCFC86
  TMLTRF20200701.zip
  :: download ::
  จำนวน 44 ครั้ง
  TMLT20200616 บัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย (Thai Medical Laboratory Terminology - TMLT) ฉบับเผยแพร่ วันที่ 16 มิถุนายน 2563
  AE33104A9066AB07210C9A48EBEB2410D6E96F31AC6F4A3FACC00290B2262176
  TMLTRF20200616.zip
  :: download ::
  จำนวน 80 ครั้ง
  TMLT20200601 บัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย (Thai Medical Laboratory Terminology - TMLT) ฉบับเผยแพร่ วันที่ 1 มิถุนายน 2563
  5882A93294F125B160D30434C8409F20A0BD0A1300D7FB17A405C76BF495B729
  TMLTRF20200601.zip
  :: download ::
  จำนวน 76 ครั้ง
  TMLT20200518 บัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย (Thai Medical Laboratory Terminology - TMLT) ฉบับเผยแพร่ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
  7335DB83135EAB769054E00106F383ECEFDAB65537AF2064EE2149761BE0D16E
  TMLTRF20200518.zip
  :: download ::
  จำนวน 77 ครั้ง
  TMLT20200505 บัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย (Thai Medical Laboratory Terminology - TMLT) ฉบับเผยแพร่ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
  F4316033ADB14FB82C348EC1B15CFA29AD9F0DB335D16D0D148C557D08671E80
  TMLTRF20200505.zip
  :: download ::
  จำนวน 84 ครั้ง

  Total Record : 14 , Total Page : 3
  Page : 1 2 3
  สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) Footer_New
  ติดต่อเรา

  สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูล
  สุขภาพไทย ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
  เลขที่ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
  โทรศัพท์ 02-832-9290
  โทรสาร 02-832-9291
  อีเมลสำนักงาน : this@this.or.th
  Email: this@this.or.th
  ติดต่อเรื่องทั่วไป : 02-832-9290
  ติดต่อเรื่องยา : 02-832-9298
  ติดต่อเรื่อง Lab : 02-832-9295

  Contact Us

  Thai Health Information Standards Development Center
  3rd floor National Health Building
  88/39 Tiwanon Rd.14, Tambon Talad-Khwan, Amphoe Mueang, Nonthaburi 11000 Thailand
  Tel. (662) 832 9290
  Fax. (662) 832 9291
  Email: this@this.or.th
  Tel.Central Office : (662) 832 9290
  Tel.Pharmacy : (662) 832 9298
  Tel.Lab : (662) 832 9295