สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) Header_New


ฐานข้อมูล TMLT Release File

 • บัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย (Thai Medical Laboratory Terminology - TMLT)
  ประเภทไฟล์ แบบ FULL เป็นข้อมูลทั้งหมด, แบบ SNAPSHOT เป็นข้อมูลที่ใช้งานในปัจจุบัน และแบบ DELTA เป็นข้อมูลที่เพิ่มเข้ามาใหม่
  แบ่งออกเป็น Rectify คือ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลใหม่, Add คือ การเพิ่มข้อมูลใหม่ และDeprecate คือ การยกเลิกข้อมูล

 • *** ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ TMLT release Zip file ที่ Download ได้ โดยใช้ โปรแกรม MD5 & SHA Checksum Utility

 • version รายละเอียด ไฟล์ดาวน์โหลด
  TMLT20201201 บัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย (Thai Medical Laboratory Terminology - TMLT) ฉบับเผยแพร่ วันที่ 1 ธันวาคม 2563
  06E46B041F5434C0ABFAA7960F001AFF4386579BC8B74DCE2DD9B8627AF849E4
  TMLTRF20201201.zip
  :: download ::
  จำนวน 96 ครั้ง
  TMLT20201116 บัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย (Thai Medical Laboratory Terminology - TMLT) ฉบับเผยแพร่ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
  3CE2DEE812C00BCB975B2C5D2689FF1F5F741670445FEE67B4A707C8A77D8435
  TMLTRF20201116.zip
  :: download ::
  จำนวน 175 ครั้ง
  TMLT20201102 บัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย (Thai Medical Laboratory Terminology - TMLT) ฉบับเผยแพร่ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
  A6039040237FBDC367BD586D161A2FB3000EA8856CC4DFFD6428F68EDA9B4A8F
  TMLTRF20201102.zip
  :: download ::
  จำนวน 166 ครั้ง
  TMLT20201001 บัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย (Thai Medical Laboratory Terminology - TMLT) ฉบับเผยแพร่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
  957B439A20E0E4E0613BE1CA718EFBC9C1DE87F55F554FC9F6288B29FB28C206
  TMLTRF20201001.zip
  :: download ::
  จำนวน 482 ครั้ง
  TMLT20200901 บัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย (Thai Medical Laboratory Terminology - TMLT) ฉบับเผยแพร่ วันที่ 1 กันยายน 2563
  9967FE87636C9F08E55A524239875C6B0B59A5CCCCDC4BEBC1E51062A9F1F96C
  TMLTRF20200901.zip
  :: download ::
  จำนวน 406 ครั้ง

  Total Record : 20 , Total Page : 4
  Page : 1 2 3 4
  สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) Footer_New
  ติดต่อเรา

  สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูล
  สุขภาพไทย ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
  เลขที่ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
  โทรศัพท์ 02-832-9290
  โทรสาร 02-832-9291
  อีเมลสำนักงาน : this@this.or.th
  Email: this@this.or.th
  ติดต่อเรื่องทั่วไป : 02-832-9290
  ติดต่อเรื่องยา : 02-832-9298
  ติดต่อเรื่อง Lab : 02-832-9295

  Contact Us

  Thai Health Information Standards Development Center
  3rd floor National Health Building
  88/39 Tiwanon Rd.14, Tambon Talad-Khwan, Amphoe Mueang, Nonthaburi 11000 Thailand
  Tel. (662) 832 9290
  Fax. (662) 832 9291
  Email: this@this.or.th
  Tel.Central Office : (662) 832 9290
  Tel.Pharmacy : (662) 832 9298
  Tel.Lab : (662) 832 9295