สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) Header_New


SNOMED CT Download

ลำดับที่ แหล่งเผยแพร่ รายละเอียด ปรับปรุงโดย ดาวน์โหลด
79 INT 79_สไลด์ SNOMED CT in the Electronic Health Record : Anne Randorff Hojen (SNOMED Expo Virtual Conference 8 ตุลาคม 2563 : Education Tutorial) File.pdf ขนาด 17MB :: download ::
จำนวน 6 ครั้ง
78 INT 78 สไลด์ Introduction to SNOMED CT : Ian Spiers & Jon Zammit (SNOMED Expo Virtual Conference 8 ตุลาคม 2020 : Education Tutorial) เผยแพร่เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2563 :: download ::
จำนวน 9 ครั้ง
77 77_SNOMED_CT_Map_ICD_US_Full_202009 (608,313 Records - ขนาดไฟล์ 22 MB) จับคู่ รหัสSNOMED_CT (Disorder/Finding) กับรหัส ICD-10-CM เผยแพร่เมื่อ 1 กันยายน 2563 THIS :: download ::
จำนวน 74 ครั้ง
76 76_THIS_SNOMED_CT_US_202009_Snapshot_Excel (ขนาดไฟล์ 366 MB) เผยแพร่เมื่อ 1 กันยายน 2563 (485,054 Concepts /1,512,148 Descriptions/ 3,091,477 Relationships) THIS :: download ::
จำนวน 38 ครั้ง
75 75_THIS_SNOMED_CT_US_202009_Full_Excel (ขนาดไฟล์ 92 MB) เผยแพร่เมื่อ 1 กันยายน 2563 (630,967 Concepts/ 2,674,849 Descriptions) THIS :: download ::
จำนวน 35 ครั้ง

Total Record : 79 , Total Page : 16
Page : « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 Next »
สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) Footer_New
ติดต่อเรา

สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูล
สุขภาพไทย ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
เลขที่ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-832-9290
โทรสาร 02-832-9291
อีเมลสำนักงาน : this@this.or.th
Email: this@this.or.th
ติดต่อเรื่องทั่วไป : 02-832-9290
ติดต่อเรื่องยา : 02-832-9298
ติดต่อเรื่อง Lab : 02-832-9295

Contact Us

Thai Health Information Standards Development Center
3rd floor National Health Building
88/39 Tiwanon Rd.14, Tambon Talad-Khwan, Amphoe Mueang, Nonthaburi 11000 Thailand
Tel. (662) 832 9290
Fax. (662) 832 9291
Email: this@this.or.th
Tel.Central Office : (662) 832 9290
Tel.Pharmacy : (662) 832 9298
Tel.Lab : (662) 832 9295