สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) Header_New


SNOMED CT Download

ลำดับที่ แหล่งเผยแพร่ รายละเอียด ปรับปรุงโดย ดาวน์โหลด
55 55_แบบฝึกหัด ใช้ Browser ค้นหารหัส SNOMED CT Concept Diagnosis การวินิจฉัยโรค 100 รายการ_PDF (ขนาดไฟล์ 513 KB) เผยแพร่เมื่อ 1 มกราคม 2563 THIS :: download ::
จำนวน 2 ครั้ง
54 54_แบบฝึกหัด ใช้ Browser ค้นหารหัส SNOMED CT Concept Diagnosis การวินิจฉัยโรค 100 รายการ_Excel (ขนาดไฟล์ 26 KB) เผยแพร่เมื่อ 1 มกราคม 2563 THIS :: download ::
จำนวน 1 ครั้ง
53 53_แบบฝึกหัด ใช้ Browser ค้นหารหัส SNOMED CT Concept Problem อาการ ปัญหาสุขภาพ 200 รายการ_PDF (ขนาดไฟล์ 539 KB) เผยแพร่เมื่อ 1 มกราคม 2563 THIS :: download ::
จำนวน 1 ครั้ง
52 52_แบบฝึกหัด ใช้ Browser ค้นหารหัส SNOMED CT Concept Problem อาการ ปัญหาสุขภาพ 200 รายการ_Excel (ขนาดไฟล์ 16 KB) เผยแพร่เมื่อ 1 มกราคม 2563 THIS :: download ::
จำนวน 2 ครั้ง
51 51_แผนภูมิความสัมพันธ์ ของ File Concept, Description และ Relationship_PDF (ขนาดไฟล์ 227 KB) เผยแพร่เมื่อ 1 มกราคม 2563 THIS :: download ::
จำนวน 2 ครั้ง

Total Record : 55 , Total Page : 11
Page : « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next »
สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) Footer_New
ติดต่อเรา

สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูล
สุขภาพไทย ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
เลขที่ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-832-9290
โทรสาร 02-832-9291
อีเมลสำนักงาน : this@this.or.th
Email: this@this.or.th
ติดต่อเรื่องทั่วไป : 02-832-9290
ติดต่อเรื่องยา : 02-832-9298
ติดต่อเรื่อง Lab : 02-832-9295

Contact Us

Thai Health Information Standards Development Center
3rd floor National Health Building
88/39 Tiwanon Rd.14, Tambon Talad-Khwan, Amphoe Mueang, Nonthaburi 11000 Thailand
Tel. (662) 832 9290
Fax. (662) 832 9291
Email: this@this.or.th
Tel.Central Office : (662) 832 9290
Tel.Pharmacy : (662) 832 9298
Tel.Lab : (662) 832 9295