สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) Header_New


SNOMED CT Download

ลำดับที่ แหล่งเผยแพร่ รายละเอียด ปรับปรุงโดย ดาวน์โหลด
48 US 48_SNOMED_CT_Map_ICD_US_Snapshot_201903 (454,795 Records - ขนาดไฟล์ 16.9 MB) จับคู่ รหัสSNOMED_CT (Disorder/Finding) กับรหัส ICD-10-CM เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2562 :: download ::
จำนวน 108 ครั้ง
47 US 47_SNOMED_CT_Map_ICD_US_Full_201903 (539,545 Records - ขนาดไฟล์ 19.1 MB) จับคู่ รหัสSNOMED_CT (Disorder/Finding) กับรหัส ICD-10-CM เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2562 :: download ::
จำนวน 82 ครั้ง
46 US 46_THIS_SNOMED_CT_US_201903_Snapshot_Excel (ขนาดไฟล์ 353 MB) เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2562 (473,756 Concepts /1,470,493 Descriptions/ 2,922,265 Relationships) :: download ::
จำนวน 75 ครั้ง
45 US 45_THIS_SNOMED_CT_US_201903_Full_Excel (ขนาดไฟล์ 101 MB) เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2562 (607,231 Concepts/ 2,617,626 Descriptions) :: download ::
จำนวน 80 ครั้ง
44 44_คู่มือ_SNOMED_CT_ฉบับภาษาไทย_มีนาคม2562 THIS :: download ::
จำนวน 149 ครั้ง

Total Record : 48 , Total Page : 10
Page : 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] Next >>
สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) Footer_New
ติดต่อเรา

สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย
ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
88/39 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-832-9290
โทรสาร 02-832-9291
อีเมลสำนักงาน : this@this.or.th

Contact Us

Thai Health Information Standards Development Center
3rd floor National Health Building
88/39 Tiwanon Rd., Tambon Talad-Khwan,
Amphoe Mueang, Nonthaburi 11000 Thailand
Tel. (662) 832 9290 Fax. (662) 832 9291
Email: this@this.or.th