สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) Header_New


SNOMED CT Download

ลำดับที่ แหล่งเผยแพร่ รายละเอียด ปรับปรุงโดย ดาวน์โหลด
71 71_THIS_SNOMED_CT_EHR_US_Map_ICDCM_202004_Excel รหัสการวินิจฉัยโรค ที่ใช้ในเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์สหรัฐ จับคู่รหัส SNOMED CT กับ ICD-10-CM 23,527 รายการ เผยแพร่เมื่อ เมษายน 2563 THIS :: download ::
จำนวน 12 ครั้ง
70 70_THIS_SNOMED_CT_CORE_SUBSET_202005_Excel SNOMED CT CORE SUBSET การวินิจฉัยและหัตถการแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 6,536 รายการ เผยแพร่เมื่อ พฤษภาคม 2563 THIS :: download ::
จำนวน 6 ครั้ง
69 69_THIS_SNOMED_CT_GP_Full_201910_Excel SNOMED CT International General/Family Practice subset การวินิจฉัยและหัตถการแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 4,562 รายการ เผยแพร่เมื่อ 30 ตุลาคม 2562 THIS :: download ::
จำนวน 7 ครั้ง
68 68_THIS_SNOMED_CT_NursingActivities_Full_201910_Excel Nursing Activities หัตถการทางการพยาบาล 896 รายการ เผยแพร่เมื่อ 30 ตุลาคม 2562 THIS :: download ::
จำนวน 7 ครั้ง
67 67_THIS_SNOMED_CT_NursingHealthIssues_Full_201910_Excel Nursing Health Issues/ Nursing Diagnosis การวินิจฉัยทางการพยาบาล 461 รายการ เผยแพร่เมื่อ 30 ตุลาคม 2562 THIS :: download ::
จำนวน 6 ครั้ง

Total Record : 71 , Total Page : 15
Page : « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 Next »
สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) Footer_New
ติดต่อเรา

สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูล
สุขภาพไทย ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
เลขที่ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-832-9290
โทรสาร 02-832-9291
อีเมลสำนักงาน : this@this.or.th
Email: this@this.or.th
ติดต่อเรื่องทั่วไป : 02-832-9290
ติดต่อเรื่องยา : 02-832-9298
ติดต่อเรื่อง Lab : 02-832-9295

Contact Us

Thai Health Information Standards Development Center
3rd floor National Health Building
88/39 Tiwanon Rd.14, Tambon Talad-Khwan, Amphoe Mueang, Nonthaburi 11000 Thailand
Tel. (662) 832 9290
Fax. (662) 832 9291
Email: this@this.or.th
Tel.Central Office : (662) 832 9290
Tel.Pharmacy : (662) 832 9298
Tel.Lab : (662) 832 9295