สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) Header_New


SNOMED CT Download

ลำดับที่ แหล่งเผยแพร่ รายละเอียด ปรับปรุงโดย ดาวน์โหลด
58 INT 58_SNOMED_CT_Map_ICD_International_Full_202001 (233,137 Records - ขนาดไฟล์ 7 MB) จับคู่ รหัสSNOMED_CT (Disorder/Finding) กับรหัส ICD-10 เผยแพร่เมื่อ 31 มกราคม 2563 :: download ::
จำนวน 12 ครั้ง
57 INT 57_THIS_SNOMED_CT_International_202001_Snapshot_Excel (ขนาดไฟล์ 357 MB) เผยแพร่เมื่อ 31 มกราคม 2563 (474,074 Concepts /1,479,136 Descriptions/ 2,996,068 Relationships) :: download ::
จำนวน 13 ครั้ง
56 INT 56_THIS_SNOMED_CT_International_202001_Full_Excel (ขนาดไฟล์ 95 MB) เผยแพร่เมื่อ 31 มกราคม 2563 (614,011 Concepts/ 2,635,871 Descriptions) :: download ::
จำนวน 11 ครั้ง
55 55_แบบฝึกหัด ใช้ Browser ค้นหารหัส SNOMED CT Concept Diagnosis การวินิจฉัยโรค 100 รายการ_PDF (ขนาดไฟล์ 513 KB) เผยแพร่เมื่อ 1 มกราคม 2563 THIS :: download ::
จำนวน 18 ครั้ง
54 54_แบบฝึกหัด ใช้ Browser ค้นหารหัส SNOMED CT Concept Diagnosis การวินิจฉัยโรค 100 รายการ_Excel (ขนาดไฟล์ 26 KB) เผยแพร่เมื่อ 1 มกราคม 2563 THIS :: download ::
จำนวน 13 ครั้ง

Total Record : 58 , Total Page : 12
Page : « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next »
สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) Footer_New
ติดต่อเรา

สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูล
สุขภาพไทย ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
เลขที่ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-832-9290
โทรสาร 02-832-9291
อีเมลสำนักงาน : this@this.or.th
Email: this@this.or.th
ติดต่อเรื่องทั่วไป : 02-832-9290
ติดต่อเรื่องยา : 02-832-9298
ติดต่อเรื่อง Lab : 02-832-9295

Contact Us

Thai Health Information Standards Development Center
3rd floor National Health Building
88/39 Tiwanon Rd.14, Tambon Talad-Khwan, Amphoe Mueang, Nonthaburi 11000 Thailand
Tel. (662) 832 9290
Fax. (662) 832 9291
Email: this@this.or.th
Tel.Central Office : (662) 832 9290
Tel.Pharmacy : (662) 832 9298
Tel.Lab : (662) 832 9295