สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) Header_New


SNOMED CT Download

ลำดับที่ แหล่งเผยแพร่ รายละเอียด ปรับปรุงโดย ดาวน์โหลด
74 INT 74_SNOMED_CT_Map_ICD_International_Full_202007 (237,127 Records - ขนาดไฟล์ 7.2 MB) จับคู่ รหัสSNOMED_CT (Disorder/Finding) กับรหัส ICD-10 เผยแพร่เมื่อ 31 กรกฎาคม 2563 :: download ::
จำนวน 31 ครั้ง
73 INT 73_THIS_SNOMED_CT_International_202007_Snapshot_Excel (ขนาดไฟล์ 362 MB) เผยแพร่เมื่อ 31 กรกฎาคม 2563 (477,950 Concepts /1,493,124 Descriptions/ 3,041,518 Relationships) :: download ::
จำนวน 26 ครั้ง
72 INT 72_THIS_SNOMED_CT_International_202007_Full_Excel (ขนาดไฟล์ 103 MB) เผยแพร่เมื่อ 31 กรกฎาคม 2563 (621,575 Concepts/ 2,652,692 Descriptions) :: download ::
จำนวน 30 ครั้ง
71 71_THIS_SNOMED_CT_EHR_US_Map_ICDCM_202004_Excel รหัสการวินิจฉัยโรค ที่ใช้ในเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์สหรัฐ จับคู่รหัส SNOMED CT กับ ICD-10-CM 23,527 รายการ เผยแพร่เมื่อ เมษายน 2563 THIS :: download ::
จำนวน 58 ครั้ง
70 70_THIS_SNOMED_CT_CORE_SUBSET_202005_Excel SNOMED CT CORE SUBSET การวินิจฉัยและหัตถการแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 6,536 รายการ เผยแพร่เมื่อ พฤษภาคม 2563 THIS :: download ::
จำนวน 70 ครั้ง

Total Record : 74 , Total Page : 15
Page : « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 Next »
สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) Footer_New
ติดต่อเรา

สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูล
สุขภาพไทย ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
เลขที่ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-832-9290
โทรสาร 02-832-9291
อีเมลสำนักงาน : this@this.or.th
Email: this@this.or.th
ติดต่อเรื่องทั่วไป : 02-832-9290
ติดต่อเรื่องยา : 02-832-9298
ติดต่อเรื่อง Lab : 02-832-9295

Contact Us

Thai Health Information Standards Development Center
3rd floor National Health Building
88/39 Tiwanon Rd.14, Tambon Talad-Khwan, Amphoe Mueang, Nonthaburi 11000 Thailand
Tel. (662) 832 9290
Fax. (662) 832 9291
Email: this@this.or.th
Tel.Central Office : (662) 832 9290
Tel.Pharmacy : (662) 832 9298
Tel.Lab : (662) 832 9295