สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) Header_New


SNOMED CT Download

ลำดับที่ แหล่งเผยแพร่ รายละเอียด ปรับปรุงโดย ดาวน์โหลด
50 INT 50_THIS_SNOMED_CT_International_201903_Snapshot_Excel (ขนาดไฟล์ 352 MB) เผยแพร่เมื่อ 31 กรกฎาคม 2562 (471,023 Concepts /1,466,829 Descriptions/ 2,942,709 Relationships) :: download ::
จำนวน 79 ครั้ง
49 INT 49_THIS_SNOMED_CT_International_201903_Full_Excel (ขนาดไฟล์ 89 MB) เผยแพร่เมื่อ 31 กรกฎาคม 2562 (607,975 Concepts/ 2,615,178 Descriptions) :: download ::
จำนวน 42 ครั้ง
48 US 48_SNOMED_CT_Map_ICD_US_Snapshot_201903 (454,795 Records - ขนาดไฟล์ 16.9 MB) จับคู่ รหัสSNOMED_CT (Disorder/Finding) กับรหัส ICD-10-CM เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2562 :: download ::
จำนวน 179 ครั้ง
47 US 47_SNOMED_CT_Map_ICD_US_Full_201903 (539,545 Records - ขนาดไฟล์ 19.1 MB) จับคู่ รหัสSNOMED_CT (Disorder/Finding) กับรหัส ICD-10-CM เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2562 :: download ::
จำนวน 131 ครั้ง
46 US 46_THIS_SNOMED_CT_US_201903_Snapshot_Excel (ขนาดไฟล์ 353 MB) เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2562 (473,756 Concepts /1,470,493 Descriptions/ 2,922,265 Relationships) :: download ::
จำนวน 112 ครั้ง

Total Record : 50 , Total Page : 10
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) Footer_New
ติดต่อเรา

สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูล
สุขภาพไทย ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
เลขที่ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-832-9290
โทรสาร 02-832-9291
อีเมลสำนักงาน : this@this.or.th
Email: this@this.or.th
ติดต่อเรื่องทั่วไป : 02-832-9290
ติดต่อเรื่องยา : 02-832-9298
ติดต่อเรื่อง Lab : 02-832-9295

Contact Us

Thai Health Information Standards Development Center
3rd floor National Health Building
88/39 Tiwanon Rd.14, Tambon Talad-Khwan, Amphoe Mueang, Nonthaburi 11000 Thailand
Tel. (662) 832 9290
Fax. (662) 832 9291
Email: this@this.or.th
Tel.Central Office : (662) 832 9290
Tel.Pharmacy : (662) 832 9298
Tel.Lab : (662) 832 9295