สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.)
SNOMED CT download

วันที่เผยแพร่ แหล่งเผยแพร่ รายละเอียด ปรับปรุงโดย ดาวน์โหลด
2018-08-01 INT THIS_SNOMED_CT_INTERNATIONAL_201807_Full_Excel :: download ::
จำนวน 70 ครั้ง
2018-08-01 INT THIS_SNOMED_CT_INTERNATIONAL_201807_Snapshot_Excel :: download ::
จำนวน 55 ครั้ง
2018-03-01 US THIS_SNOMED_CT_US_201803_Full_Excel :: download ::
จำนวน 64 ครั้ง
2018-03-01 US THIS_SNOMED_CT_US_201803_Snapshot_Excel :: download ::
จำนวน 60 ครั้ง
2017-09-01 US THIS_SNOMED_CT_US_20170901_Full_Excel แยกตามกลุ่ม Concept มี sheet Concept และ Description เท่านั้น THIS :: download ::
จำนวน 50 ครั้ง
2017-09-01 US THIS_SNOMED_CT_US_20170901_Snapshot_Excel แยกตามกลุ่ม Concept มี sheet Concept,Description และ Relationship (Source, Destination) THIS :: download ::
จำนวน 51 ครั้ง
2017-08-01 US THIS_SNOMED_CT_US_Core_Problem_List_20170801_Excel รายการปัญหาของผู้ป่วย ฉบับ สิงหาคม 2017 THIS :: download ::
จำนวน 116 ครั้ง
2017-07-01 INT THIS_SNOMED_CT_International_201707_Snapshot_Excel THIS :: download ::
จำนวน 47 ครั้ง
2017-03-01 US THIS_SNOMED_CT_US_201703_Snapshot_Excel THIS :: download ::
จำนวน 53 ครั้ง
2016-11-22 US SNOMEDCT_Miscellaneous_1000119_20161122 Miscellaneous Disorder/Finding/Situation/Event เบ็ดเตล็ด 737 รายการ และ Mapping กับ ICD-10 :: download ::
จำนวน 49 ครั้ง
2016-10-01 US THIS_SNOMED_CT_NursingActivities_Full_201710_Excel Nursing Activities หัตถการ/ปฏิบัติการทางการพยาบาล 883 รายการ :: download ::
จำนวน 51 ครั้ง
2016-09-30 US SNOMEDCT_MusculoskeletalUpdate_1000119_20160930 Musculoskeletal โรคกระดูก/ข้อ/กล้ามเนื้อ/เอ็น 5008 รายการ Map กับ ICD-10-CM :: download ::
จำนวน 52 ครั้ง
2016-08-31 US SNOMEDCT_Radiology3_1000119_20160831 Radiology3 หัตถการทางรังสีวิทยา 268 รายการ Map กับ CPT :: download ::
จำนวน 48 ครั้ง
2016-07-26 US SNOMEDCT_Top2500Update_1000119_20160726 Disorder/Finding ที่พบบ่อย 2500 รายการ Map กับ ICD-10-CM :: download ::
จำนวน 48 ครั้ง
2016-07-26 US SNOMEDCT_VascularProcedures_1000119_20170601 Vascular Procedures หัตถการเกี่ยวกับหลอดเลือด 80 รายการ :: download ::
จำนวน 48 ครั้ง
2016-07-18 US SNOMEDCT_CardiologyUpdate_1000119_20160718 Cardiology โรคหัวใจ 1426 รายการ Map กับ ICD-10-CM :: download ::
จำนวน 48 ครั้ง
2016-05-05 US SNOMEDCT_OphthalmologyUpdate_1000119_20160505 Ophthalmology โรคตา 3284 รายการ Map กับ ICD-10-CM :: download ::
จำนวน 51 ครั้ง
2016-03-17 US SNOMEDCT_Radiology2_1000119_20160317 Radiology2 หัตถการทางรังสีวิทยา 232 รายการ Map กับ CPT :: download ::
จำนวน 48 ครั้ง
2016-02-26 US SNOMEDCT_MentalHealthUpdate_1000119_20160226 Mental Health สุขภาพจิต/จิตเวช 1162 รายการ Map กับ ICD-10-CM :: download ::
จำนวน 50 ครั้ง
2015-11-11 US SNOMED_HemeOncUpdate_1000119_20151118 Hematology Oncology โลหิตวิทยา/มะเร็ง/เนื้องอก 4085 รายการ Map กับ ICD-10-CM :: download ::
จำนวน 53 ครั้ง
2015-10-15 US SNOMEDCT_HistoryFamilyHxUpdate_1000119_20151015 History/ Family History ประวัติสุขภาพ ประวัติครอบครัว 1466 รายการ Map กับ ICD-10-CM :: download ::
จำนวน 52 ครั้ง
2015-09-16 US SNOMEDCT_Radiology1_1000119_20150916 Radiology1 หัตถการทางรังสีวิทยา 408 รายการ Map กับ CPT :: download ::
จำนวน 49 ครั้ง
2015-09-01 US THIS_SNOMED_CT_US_Route_of_Administration_20150901_Excel ช่องทางการบริหารยา (ให้ยา) ฉบับ กันยายน 2015 THIS :: download ::
จำนวน 48 ครั้ง
2015-08-12 US SNOMEDCT_EndoNephroUroUpdate_1000119_20150812 Endocrinology Nephrology Urology 1752 รายการ Map กับ ICD-10-CM :: download ::
จำนวน 51 ครั้ง
2015-08-10 US SNOMEDCT_Vaccinations_1000119_20150810 Vaccinations หัตถการการให้วัคซีน 92 รายการ Map กับ CPT :: download ::
จำนวน 54 ครั้ง
2015-07-16 US SNOMEDCT_OBGynUpdate_1000119_20150716 Obstetrics Gynecology สูตินรีเวช 1823 รายการ Map กับ ICD-10-CM :: download ::
จำนวน 50 ครั้ง
2015-06-16 US SNOMEDCT_ENTGIIDUpdate_1000119_20150616 Ear/Nose/Throat/ Gastro-Intestinal/ Infectious Disease 3766 รายการ Map กับ ICD-10-CM :: download ::
จำนวน 50 ครั้ง
2015-05-11 US SNOMEDCT_NeurologyUpdate_1000119_20150511 Neurology โรคสมอง/ระบบประสาท 1791 รายการ Map กับ ICD-10-CM :: download ::
จำนวน 51 ครั้ง
2015-04-22 US SNOMEDCT_SkinRespUpdate_1000119_20150422 Skin Respiratory โรคผิวหนัง โรคระบบทางเดินหายใจ 2756 รายการ Map กับ ICD-10-CM :: download ::
จำนวน 48 ครั้ง
2014-12-04 US SNOMEDCT_CommonLab_1000119_20141204 Common Laboratory หัตถการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ 347 รายการ Map กับ CPT และ LOINC :: download ::
จำนวน 49 ครั้ง
2014-11-03 US SNOMEDCT_ED_1000119_20141103 Emergency Department โรค/ภาวะฉุกเฉิน 2189 รายการ Map กับ ICD-10-CM :: download ::
จำนวน 48 ครั้ง
2014-11-01 US THIS_SNOMED_CT_US_Nursing_Problem_List_20141101_Excel รายการปัญหาทางการพยาบาลของผู้ป่วย ฉบับ พฤศจิการยน 2014 THIS :: download ::
จำนวน 56 ครั้ง
2014-10-09 US SNOMEDCT_Pediatrics_1000119_20141009 Pediatrics โรคทางกุมารเวช 3792 รายการ Map กับ ICD-10-CM :: download ::
จำนวน 48 ครั้ง


 สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.)

ติดต่อเรา
     สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย

     ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
     88/39 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
     โทรศัพท์ 02-832-9290 โทรสาร 02-832-9291
     อีเมลสำนักงาน : this@this.or.th

Contact Us
      Thai Health Information Standards Development Center
      3rd floor National Health Building
      88/39 Tiwanon Rd. Nonthaburi 11000 Thailand
      Tel. (662) 832 9290 Fax. (662) 832 9291
      
Email: this@this.or.th
:: administrator ::
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์