ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.)

TMT Release (twice a month)
TTMT Release (once a month)
TMT SERVICE
SNOMED CT download

วันที่เผยแพร่ แหล่งเผยแพร่ รายละเอียด ปรับปรุงโดย ดาวน์โหลด
2017-09-01 US THIS_SNOMED_CT_US_20170901_Full_Excel แยกตามกลุ่ม Concept มี sheet Concept และ Description เท่านั้น THIS :: download ::
จำนวน 2 ครั้ง
2017-09-01 US THIS_SNOMED_CT_US_20170901_Snapshot_Excel แยกตามกลุ่ม Concept มี sheet Concept,Description และ Relationship (Source, Destination) THIS :: download ::
จำนวน 2 ครั้ง
2017-08-01 US THIS_SNOMED_CT_US_Core_Problem_List_20170801_Excel รายการปัญหาของผู้ป่วย ฉบับ สิงหาคม 2017 THIS :: download ::
จำนวน 2 ครั้ง
2017-07-01 INT THIS_SNOMED_CT_International_201707_Snapshot_Excel THIS :: download ::
จำนวน 2 ครั้ง
2017-03-01 US THIS_SNOMED_CT_US_201703_Snapshot_Excel THIS :: download ::
จำนวน 2 ครั้ง
2016-11-22 US SNOMEDCT_Miscellaneous_1000119_20161122 :: download ::
จำนวน 2 ครั้ง
2016-10-01 US THIS_SNOMED_CT_NursingActivities_Full_201710_Excel :: download ::
จำนวน 2 ครั้ง
2016-09-30 US SNOMEDCT_MusculoskeletalUpdate_1000119_20160930 :: download ::
จำนวน 2 ครั้ง
2016-08-31 US SNOMEDCT_Radiology3_1000119_20160831 :: download ::
จำนวน 2 ครั้ง
2016-07-26 US SNOMEDCT_Top2500Update_1000119_20160726 :: download ::
จำนวน 2 ครั้ง
2016-07-26 US SNOMEDCT_VascularProcedures_1000119_20170601 :: download ::
จำนวน 2 ครั้ง
2016-07-18 US SNOMEDCT_CardiologyUpdate_1000119_20160718 :: download ::
จำนวน 2 ครั้ง
2016-05-05 US SNOMEDCT_OphthalmologyUpdate_1000119_20160505 :: download ::
จำนวน 2 ครั้ง
2016-03-17 US SNOMEDCT_Radiology2_1000119_20160317 :: download ::
จำนวน 2 ครั้ง
2016-02-26 US SNOMEDCT_MentalHealthUpdate_1000119_20160226 :: download ::
จำนวน 2 ครั้ง
2015-11-11 US SNOMED_HemeOncUpdate_1000119_20151118 :: download ::
จำนวน 2 ครั้ง
2015-10-15 US SNOMEDCT_HistoryFamilyHxUpdate_1000119_20151015 :: download ::
จำนวน 2 ครั้ง
2015-09-16 US SNOMEDCT_Radiology1_1000119_20150916 :: download ::
จำนวน 2 ครั้ง
2015-09-01 US THIS_SNOMED_CT_US_Route_of_Administration_20150901_Excel ช่องทางการบริหารยา (ให้ยา) ฉบับ กันยายน 2015 THIS :: download ::
จำนวน 2 ครั้ง
2015-08-12 US SNOMEDCT_EndoNephroUroUpdate_1000119_20150812 :: download ::
จำนวน 2 ครั้ง
2015-08-10 US SNOMEDCT_Vaccinations_1000119_20150810 :: download ::
จำนวน 2 ครั้ง
2015-07-16 US SNOMEDCT_OBGynUpdate_1000119_20150716 :: download ::
จำนวน 2 ครั้ง
2015-06-16 US SNOMEDCT_ENTGIIDUpdate_1000119_20150616 :: download ::
จำนวน 2 ครั้ง
2015-05-11 US SNOMEDCT_NeurologyUpdate_1000119_20150511 :: download ::
จำนวน 2 ครั้ง
2015-04-22 US SNOMEDCT_SkinRespUpdate_1000119_20150422 :: download ::
จำนวน 2 ครั้ง
2014-12-04 US SNOMEDCT_CommonLab_1000119_20141204 :: download ::
จำนวน 2 ครั้ง
2014-11-03 US SNOMEDCT_ED_1000119_20141103 :: download ::
จำนวน 2 ครั้ง
2014-11-01 US THIS_SNOMED_CT_US_Nursing_Problem_List_20141101_Excel รายการปัญหาทางการพยาบาลของผู้ป่วย ฉบับ พฤศจิการยน 2014 THIS :: download ::
จำนวน 2 ครั้ง
2014-10-09 US SNOMEDCT_Pediatrics_1000119_20141009 :: download ::
จำนวน 2 ครั้ง


 ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.)

ติดต่อเรา
     ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย

     ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
     88/39 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
     โทรศัพท์ 02-832-9290 โทรสาร 02-832-9291
      อีเมล์สำนักงาน : this@this.or.th

Contact Us
      Thai Health Information Standards Development Center
      3rd floor National Health Building
      88/39 Tiwanon Rd. Nonthaburi 11000 Thailand
      Tel. (662) 832 9290 Fax. (662) 832 9291
      
Email: this@this.or.th
:: administrator ::
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์