ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.)

TMT Release (twice a month)
TTMT Release (once a month)
TMT SERVICE
SNOMED CT download

วันที่เผยแพร่ แหล่งเผยแพร่ รายละเอียด ปรับปรุงโดย ดาวน์โหลด
2017-09-01 US THIS_SNOMED_CT_US_20170901_Full_Excel แยกตามกลุ่ม Concept มี sheet Concept และ Description เท่านั้น THIS :: download ::
จำนวน 0 ครั้ง
2017-09-01 US THIS_SNOMED_CT_US_20170901_Snapshot_Excel แยกตามกลุ่ม Concept มี sheet Concept,Description และ Relationship (Source, Destination) THIS :: download ::
จำนวน 0 ครั้ง
2017-08-01 US THIS_SNOMED_CT_US_Core_Problem_List_20170801_Excel รายการปัญหาของผู้ป่วย ฉบับ สิงหาคม 2017 THIS :: download ::
จำนวน 0 ครั้ง
2017-07-01 INT THIS_SNOMED_CT_International_201707_Snapshot_Excel THIS :: download ::
จำนวน 2 ครั้ง
2017-03-01 US THIS_SNOMED_CT_US_201703_Snapshot_Excel THIS :: download ::
จำนวน 56 ครั้ง
2015-09-01 US THIS_SNOMED_CT_US_Route_of_Administration_20150901_Excel ช่องทางการบริหารยา (ให้ยา) ฉบับ กันยายน 2015 THIS :: download ::
จำนวน 0 ครั้ง
2014-11-01 US THIS_SNOMED_CT_US_Nursing_Problem_List_20141101_Excel รายการปัญหาทางการพยาบาลของผู้ป่วย ฉบับ พฤศจิการยน 2014 THIS :: download ::
จำนวน 0 ครั้ง


 ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.)

ติดต่อเรา
     ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย

     ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
     88/39 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
     โทรศัพท์ 02-832-9290 โทรสาร 02-832-9291
      อีเมล์สำนักงาน : this@this.or.th

Contact Us
      Thai Health Information Standards Development Center
      3rd floor National Health Building
      88/39 Tiwanon Rd. Nonthaburi 11000 Thailand
      Tel. (662) 832 9290 Fax. (662) 832 9291
      
Email: this@this.or.th
:: administrator ::