สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) Header_New


 Nursing Informatics Download

ลำดับที่ แหล่งเผยแพร่ รายละเอียด ปรับปรุงโดย ดาวน์โหลด
6 INT SNOMED_CT_ICNP_Intervention_Full_201809 หัตถการทางการพยาบาล (1,006 Records - ขนาดไฟล์ 48 KB) เผยแพร่เมื่อ 28 กันยายน 2561 :: download ::
จำนวน 25 ครั้ง
5 INT SNOMED_CT_ICNP_Diag_Full_201809 การวินิจฉัยทางการพยาบาล (556 Records - ขนาดไฟล์ 33 KB) เผยแพร่เมื่อ 28 กันยายน 2561 :: download ::
จำนวน 16 ครั้ง
4 US THIS_SNOMED_CT_NursingICNP_Full_201703_Excel International Classification for Nursing Practice (ICNP) หัตถการ/ปฏิบัติการทางการพยาบาล 953 รายการ เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2560 :: download ::
จำนวน 12 ครั้ง
3 US THIS_SNOMED_CT_NursingHealthIssues_Full_201710_Excel Nursing Health Issues/ Nursing Diagnosis การวินิจฉัยทางการพยาบาล 452 รายการ เผยแพร่เมื่อ 1 ตุลาคม 2560 :: download ::
จำนวน 12 ครั้ง
2 US THIS_SNOMED_CT_NursingActivities_Full_201710_Excel Nursing Activities หัตถการ/ปฏิบัติการทางการพยาบาล 883 รายการ เผยแพร่เมื่อ 1 ตุลาคม 2559 :: download ::
จำนวน 17 ครั้ง

Total Record : 6 , Total Page : 2
Page : 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] Next >>
สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) Footer_New
ติดต่อเรา

สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย
ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
88/39 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-832-9290
โทรสาร 02-832-9291
อีเมลสำนักงาน : this@this.or.th

Contact Us

Thai Health Information Standards Development Center
3rd floor National Health Building
88/39 Tiwanon Rd., Tambon Talad-Khwan,
Amphoe Mueang, Nonthaburi 11000 Thailand
Tel. (662) 832 9290 Fax. (662) 832 9291
Email: this@this.or.th