สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) Header_New


 Nursing Informatics Download

ลำดับที่ แหล่งเผยแพร่ รายละเอียด ปรับปรุงโดย ดาวน์โหลด
9 Nursing Outcomes 2018 NOC_Excel ผลลัพธ์ของการพยาบาล 7หมวด 34บท 540ผลลัพธ์ THIS :: download ::
จำนวน 26 ครั้ง
8 Nursing Interventions 2018 NIC_Excel หัตถการทางการพยาบาล 7หมวด 30บท 565หัตถการ THIS :: download ::
จำนวน 24 ครั้ง
7 Nursing Diagnosis NANDA 2018-2020_Excel การวินิจฉัยทางการพยาบาล 13หมวด 47บท THIS :: download ::
จำนวน 23 ครั้ง
6 INT SNOMED_CT_ICNP_Intervention_Full_201809 หัตถการทางการพยาบาล (1,006 Records - ขนาดไฟล์ 48 KB) เผยแพร่เมื่อ 28 กันยายน 2561 :: download ::
จำนวน 41 ครั้ง
5 INT SNOMED_CT_ICNP_Diag_Full_201809 การวินิจฉัยทางการพยาบาล (556 Records - ขนาดไฟล์ 33 KB) เผยแพร่เมื่อ 28 กันยายน 2561 :: download ::
จำนวน 31 ครั้ง

Total Record : 9 , Total Page : 2
Page : 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] Next >>
สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) Footer_New
ติดต่อเรา

สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย
ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
88/39 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-832-9290
โทรสาร 02-832-9291
อีเมลสำนักงาน : this@this.or.th

Contact Us

Thai Health Information Standards Development Center
3rd floor National Health Building
88/39 Tiwanon Rd., Tambon Talad-Khwan,
Amphoe Mueang, Nonthaburi 11000 Thailand
Tel. (662) 832 9290 Fax. (662) 832 9291
Email: this@this.or.th