สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.)
หน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่ายของสำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย

 เครือสถาบัน

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย
สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย
สำนักพัฒนาระบบตรวจสอบการรักษาพยาบาล สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ

 เครือข่าย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์
สมาคมเวชสารสนเทศไทย
Asia eHealth Information Network


 สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.)

ติดต่อเรา
     สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย

     ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
     88/39 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
     โทรศัพท์ 02-832-9290 โทรสาร 02-832-9291
     อีเมลสำนักงาน : this@this.or.th

Contact Us
      Thai Health Information Standards Development Center
      3rd floor National Health Building
      88/39 Tiwanon Rd. Nonthaburi 11000 Thailand
      Tel. (662) 832 9290 Fax. (662) 832 9291
      
Email: this@this.or.th
:: administrator ::
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์