สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) Header_New


การลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บัญชีรายการและ
รหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย
Thai Medical Laboratory Terminology (TMLT)

** ลงทะเบียนโดยใช้บราวเซอร์ chrome หรือ firefox เท่านั้น


หมายเลขอ้างอิงรายบุคคล (6 หลัก)

**คำนำหน้าชื่อ นาย นาง นางสาว อื่นๆ  ชื่อ  นามสกุล

 ตำแหน่ง  e-mail  เบอร์โทรติดต่อ 


สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) Footer_New
ติดต่อเรา

สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูล
สุขภาพไทย ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
เลขที่ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-832-9290
โทรสาร 02-832-9291
อีเมลสำนักงาน : this@this.or.th
Email: this@this.or.th
ติดต่อเรื่องทั่วไป : 02-832-9290
ติดต่อเรื่องยา : 02-832-9298
ติดต่อเรื่อง Lab : 02-832-9295

Contact Us

Thai Health Information Standards Development Center
3rd floor National Health Building
88/39 Tiwanon Rd.14, Tambon Talad-Khwan, Amphoe Mueang, Nonthaburi 11000 Thailand
Tel. (662) 832 9290
Fax. (662) 832 9291
Email: this@this.or.th
Tel.Central Office : (662) 832 9290
Tel.Pharmacy : (662) 832 9298
Tel.Lab : (662) 832 9295