สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) Header_New

แบบฟอร์มการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บัญชีรายการและ
รหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย
Thai Medical Laboratory Terminology (TMLT)


คำนำหน้าชื่อ  นาย  นาง  นางสาว  อื่นๆ   ชื่อ  นามสกุล

 ตำแหน่ง  โรงพยาบาล/หน่วยงาน  รหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ (5 หลัก)

 e-mail  เบอร์โทรติดต่อ

 
สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) Footer_New
ติดต่อเรา

สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย
ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
88/39 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-832-9290
โทรสาร 02-832-9291
อีเมลสำนักงาน : this@this.or.th

Contact Us

Thai Health Information Standards Development Center
3rd floor National Health Building
88/39 Tiwanon Rd., Tambon Talad-Khwan,
Amphoe Mueang, Nonthaburi 11000 Thailand
Tel. (662) 832 9290 Fax. (662) 832 9291
Email: this@this.or.th