สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) Header_New


LOINC Download


ลำดับที่ วันที่เผยแพร่ รายละเอียด นามสกุลไฟล์ ดาวน์โหลด
5 2019-06-21 LOINC Database Version 2.66 เผยแพร่เมื่อ 21 มิถุนายน 2562 .CSV :: download ::
จำนวน 45 ครั้ง
4 2019-06-21 LOINC Users' Guide Version 2.66 เผยแพร่เมื่อ 21 มิถุนายน 2562 .PDF :: download ::
จำนวน 41 ครั้ง
3 2019-05-08 ชุดคำสั่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการในประเทศไทย เรียก Profile หรือ Order Set LOINC เรียก Panel หมายถึง คำสั่งเดียวหรือรหัสเดียว แต่มีการตรวจหลายรายการ และ LOINC มี Browser เพื่อให้สามารถค้นดูได้ว่า มีการตรวจรายการใดบ้าง URL :: download ::
จำนวน 153 ครั้ง
2 2018-12-14 LOINC Database Version 2.65 เผยแพร่เมื่อ 14 ธันวาคม 2561 .CSV :: download ::
จำนวน 219 ครั้ง
1 2018-12-14 LOINC Users' Guide Version 2.65 เผยแพร่เมื่อ 14 ธันวาคม 2561 .PDF :: download ::
จำนวน 204 ครั้ง
สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) Footer_New
ติดต่อเรา

สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย
ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
88/39 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-832-9290
โทรสาร 02-832-9291
อีเมลสำนักงาน : this@this.or.th

Contact Us

Thai Health Information Standards Development Center
3rd floor National Health Building
88/39 Tiwanon Rd., Tambon Talad-Khwan,
Amphoe Mueang, Nonthaburi 11000 Thailand
Tel. (662) 832 9290 Fax. (662) 832 9291
Email: this@this.or.th