สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) Header_New


LOINC Download


ลำดับที่ วันที่เผยแพร่ รายละเอียด นามสกุลไฟล์ ดาวน์โหลด
19 2020-06-17 คู่มือการใช้งานโปรแกรม RELMA Version 7.1 เผยแพร่เมื่อ 23 มิถุนายน 2563 .PDF :: download ::
จำนวน 469 ครั้ง
18 2020-06-17 โปรแกรม RELMA Version 7.1 สำหรับค้นหาและจับคู่กับรหัส LOINC เผยแพร่เมื่อ 17 มิถุนายน 2563 .ZIP :: download ::
จำนวน 320 ครั้ง
17 2020-06-17 LOINC Database Version 2.68 เผยแพร่เมื่อ 23 มิถุนายน 2563 .ZIP :: download ::
จำนวน 391 ครั้ง
16 2020-06-17 LOINC Users' Guide Version 2.68 เผยแพร่เมื่อ 23 มิถุนายน 2563 .PDF :: download ::
จำนวน 489 ครั้ง
15 2020-02-21 ไฟล์การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องรหัสการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (LOINC), บัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย (TMLT), การใช้งานโปรแกรม RELMA และโปรแกรม TMLT Mapping เผยแพร่เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2563 .ZIP :: download ::
จำนวน 817 ครั้ง

Total Record : 19 , Total Page : 4
Page : 1 2 3 4
สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) Footer_New
ติดต่อเรา

สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูล
สุขภาพไทย ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
เลขที่ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-832-9290
โทรสาร 02-832-9291
อีเมลสำนักงาน : this@this.or.th
Email: this@this.or.th
ติดต่อเรื่องทั่วไป : 02-832-9290
ติดต่อเรื่องยา : 02-832-9298
ติดต่อเรื่อง Lab : 02-832-9295

Contact Us

Thai Health Information Standards Development Center
3rd floor National Health Building
88/39 Tiwanon Rd.14, Tambon Talad-Khwan, Amphoe Mueang, Nonthaburi 11000 Thailand
Tel. (662) 832 9290
Fax. (662) 832 9291
Email: this@this.or.th
Tel.Central Office : (662) 832 9290
Tel.Pharmacy : (662) 832 9298
Tel.Lab : (662) 832 9295