สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) Header_New

LOINC Download


ลำดับที่ วันที่เผยแพร่ รายละเอียด นามสกุลไฟล์ ดาวน์โหลด
2 2019-02-14 LOINC_Database_Version_2.65 เผยแพร่เมื่อ 14 ธันวาคม 2561 .CSV :: download ::
จำนวน 72 ครั้ง
1 2019-02-14 LOINC_Users_Guide_Version_2.65 เผยแพร่เมื่อ 14 ธันวาคม 2561 .PDF :: download ::
จำนวน 69 ครั้ง
สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) Footer_New
ติดต่อเรา

สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย
ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
88/39 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-832-9290
โทรสาร 02-832-9291
อีเมลสำนักงาน : this@this.or.th

Contact Us

Thai Health Information Standards Development Center
3rd floor National Health Building
88/39 Tiwanon Rd., Tambon Talad-Khwan,
Amphoe Mueang, Nonthaburi 11000 Thailand
Tel. (662) 832 9290 Fax. (662) 832 9291
Email: this@this.or.th