สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) Header_New


LOINC Download


ลำดับที่ วันที่เผยแพร่ รายละเอียด นามสกุลไฟล์ ดาวน์โหลด
7 2019-12-03 คู่มือการใช้งานโปรแกรม RELMA Version 6.25 เผยแพร่เมื่อ 3 ธันวาคม 2562 .PDF :: download ::
จำนวน 9 ครั้ง
6 2019-12-03 โปรแกรม RELMA Version 6.25 สำหรับค้นหาและจับคู่กับรหัส LOINC เผยแพร่เมื่อ 3 ธันวาคม 2562 .ZIP :: download ::
จำนวน 9 ครั้ง
5 2019-06-21 LOINC Database Version 2.66 เผยแพร่เมื่อ 21 มิถุนายน 2562 .CSV :: download ::
จำนวน 484 ครั้ง
4 2019-06-21 LOINC Users' Guide Version 2.66 เผยแพร่เมื่อ 21 มิถุนายน 2562 .PDF :: download ::
จำนวน 320 ครั้ง
3 2019-05-08 ชุดคำสั่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการในประเทศไทย เรียก Profile หรือ Order Set LOINC เรียก Panel หมายถึง คำสั่งเดียวหรือรหัสเดียว แต่มีการตรวจหลายรายการ และ LOINC มี Browser เพื่อให้สามารถค้นดูได้ว่า มีการตรวจรายการใดบ้าง URL :: download ::
จำนวน 467 ครั้ง
2 2018-12-14 LOINC Database Version 2.65 เผยแพร่เมื่อ 14 ธันวาคม 2561 .CSV :: download ::
จำนวน 315 ครั้ง
1 2018-12-14 LOINC Users' Guide Version 2.65 เผยแพร่เมื่อ 14 ธันวาคม 2561 .PDF :: download ::
จำนวน 293 ครั้ง
สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) Footer_New
ติดต่อเรา

สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูล
สุขภาพไทย ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
เลขที่ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-832-9290
โทรสาร 02-832-9291
อีเมลสำนักงาน : this@this.or.th
Email: this@this.or.th
ติดต่อเรื่องทั่วไป : 02-832-9290
ติดต่อเรื่องยา : 02-832-9298
ติดต่อเรื่อง Lab : 02-832-9295

Contact Us

Thai Health Information Standards Development Center
3rd floor National Health Building
88/39 Tiwanon Rd.14, Tambon Talad-Khwan, Amphoe Mueang, Nonthaburi 11000 Thailand
Tel. (662) 832 9290
Fax. (662) 832 9291
Email: this@this.or.th
Tel.Central Office : (662) 832 9290
Tel.Pharmacy : (662) 832 9298
Tel.Lab : (662) 832 9295