Download Database

ลำดับที่ วันที่เผยแพร่ รายละเอียด นามสกุลไฟล์ ดาวน์โหลด
19 2020-06-17 คู่มือการใช้งานโปรแกรม RELMA Version 7.1 เผยแพร่เมื่อ 23 มิถุนายน 2563 .PDF :: download ::
จำนวน 469 ครั้ง
18 2020-06-17 โปรแกรม RELMA Version 7.1 สำหรับค้นหาและจับคู่กับรหัส LOINC เผยแพร่เมื่อ 17 มิถุนายน 2563 .ZIP :: download ::
จำนวน 320 ครั้ง
17 2020-06-17 LOINC Database Version 2.68 เผยแพร่เมื่อ 23 มิถุนายน 2563 .ZIP :: download ::
จำนวน 392 ครั้ง
16 2020-06-17 LOINC Users' Guide Version 2.68 เผยแพร่เมื่อ 23 มิถุนายน 2563 .PDF :: download ::
จำนวน 489 ครั้ง
15 2020-02-21 ไฟล์การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องรหัสการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (LOINC), บัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย (TMLT), การใช้งานโปรแกรม RELMA และโปรแกรม TMLT Mapping เผยแพร่เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2563 .ZIP :: download ::
จำนวน 817 ครั้ง

Total Record : 19 , Total Page : 4
Page : 1 2 3 4