สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) Header_New
        ดาวน์โหลด
         ฐานข้อมูล TMLT (Update 2019_10_11, 15.00 น.)
        เอกสารสรุป เรื่อง การจัดทำรายการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตาม TMLT
        และการลงทะเบียนในเว็บไซต์

        เอกสารชี้แจง เรื่อง บัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย (TMLT)
        คลิปวิดีโอเผยแพร่
        แบบฟอร์มรายการตรวจฯ ของโรงพยาบาลที่ค้นหา TMLT ไม่พบ
        การลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย (TMLT)

        หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-832-9295 หรืออีเมล: loinc@this.or.th
         ไปหน้า Lab   ไปหน้าหลัก
สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) Footer_New
ติดต่อเรา

สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูล
สุขภาพไทย ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
เลขที่ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-832-9290
โทรสาร 02-832-9291
อีเมลสำนักงาน : this@this.or.th
Email: this@this.or.th
ติดต่อเรื่องทั่วไป : 02-832-9290
ติดต่อเรื่องยา : 02-832-9298
ติดต่อเรื่อง Lab : 02-832-9295

Contact Us

Thai Health Information Standards Development Center
3rd floor National Health Building
88/39 Tiwanon Rd.14, Tambon Talad-Khwan, Amphoe Mueang, Nonthaburi 11000 Thailand
Tel. (662) 832 9290
Fax. (662) 832 9291
Email: this@this.or.th
Tel.Central Office : (662) 832 9290
Tel.Pharmacy : (662) 832 9298
Tel.Lab : (662) 832 9295