ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.)

TMT Release (twice a month)
TMT SERVICE
ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.)
มาตรฐานระบบ
บัญชีข้อมูลรายการยาและรหัสยา มาตรฐานของไทย (TMT)
มาตรฐานระบบรายการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LOINC)
มาตรฐานสากลทางการแพทย์ (SNOMED-CT)
Asia eHealth Information Network (AeHin)

:: TMT Release ::

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.)

ติดต่อเรา
     ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย

     ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
     88/39 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
     โทรศัพท์ 02-832-9290 โทรสาร 02-832-9291
     อีเมล์สำนักงาน : this@this.or.th

Contact Us
      Thai Health Information Standards Development Center
      3rd floor National Health Building
      88/39 Tiwanon Rd. Nonthaburi 11000 Thailand
      Tel. (662) 832 9290 Fax. (662) 832 9291
      
Email: this@this.or.th
:: administrator ::