สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.)
MENU
 สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.)
ENG/TH
About AeHIN

About AeHIN Hour

About Thai AeHIN Hour


:: Asia eHealth Information Network (AeHIN) ::The Asia eHealth Information Network (AeHIN) is a unique forum of professionals that promotes appropriate use of information and communication technology (ICT) to achieve better health. It supports countries in their efforts to develop countries in the national eHealth strategy.
The AeHIN promotes better use of information communication technology (ICT) to achieve better health through peer-to-peer assistance and knowledge sharing and learning through a regional approach for greater country-level impacts across South and Southeast Asia.
Please visitwww.aehin.org and sign-up for free membership application from today!
The AeHIN organizes AeHIN Hour, AeHIN network’s bimonthly online webinar that allows members to share and explore their eHealth, HIS, and IT for CRVS implementations and how there could be improved in the region.
The Thai AeHIN Hour is the Thailand AeHIN Network’s monthly webinar to promote health information technology implementation and use among health care stakeholders in Thailand. It is open to all Thai health IT professionals from hospitals, government and non-governmental organizations, universities and other interested parties.
  • To share knowledge among health IT professionals
  • To promote standards and interoperability among health IT professionals
  • To build capacity of health IT professionals in Thailand
  • To enhance the effectiveness of health IT efforts in Thailand
  • To strengthen collaboration and networking among health IT professionals
Health IT professionals across the country, particularly physicians, pharmacists, other healthcare professionals, and health informatics professionals who are passionate and interested about Thailand’s eHealth and health IT efforts are welcomed to participate in Thai AeHIN Hour.
 สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.)

ติดต่อเรา
     สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย

     ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
     88/39 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
     โทรศัพท์ 02-832-9290 โทรสาร 02-832-9291
     อีเมลสำนักงาน : this@this.or.th

Contact Us
      Thai Health Information Standards Development Center
      3rd floor National Health Building
      88/39 Tiwanon Rd. Nonthaburi 11000 Thailand
      Tel. (662) 832 9290 Fax. (662) 832 9291
      
Email: this@this.or.th
:: administrator ::
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์