สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) Header_New
      ประกาศจากสำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) ตามที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตราย ด้วยการจำกัดการรวมคน ดังนั้นจึงได้มีการให้เจ้าหน้าที่สมสท. ทำงานที่บ้าน (work from home) เพื่อลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) จึงขอแจ้งปิดการติดต่อทางโทรศัพท์ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 ซึ่งสมสท. จะประชาสัมพันธ์ประกาศการเปิดติดต่อทางโทรศัพท์ต่อไป
      ทั้งนี้ สามารถติดต่อสำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) โดยใช้บริการผ่านทาง
      1. email
            เรื่องข่าวสารทั่วไป : this@this.or.th
            เรื่องบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานของไทย (TMT) : tmt@this.or.th
            เรื่องมาตรฐานรหัสการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ LOINC และ TMLT : loinc@this.or.th
      2. Open Chat Line : TMLT LAB CATALOG
      3. Messenger ของสมสท. Page Facebook : Thai Health Information Standards development center (THIS)
จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย
         เข้าสู่หน้าหลัก
สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) Footer_New
ติดต่อเรา

สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูล
สุขภาพไทย ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
เลขที่ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-832-9290
โทรสาร 02-832-9291
อีเมลสำนักงาน : this@this.or.th
Email: this@this.or.th
ติดต่อเรื่องทั่วไป : 02-832-9290
ติดต่อเรื่องยา : 02-832-9298
ติดต่อเรื่อง Lab : 02-832-9295

Contact Us

Thai Health Information Standards Development Center
3rd floor National Health Building
88/39 Tiwanon Rd.14, Tambon Talad-Khwan, Amphoe Mueang, Nonthaburi 11000 Thailand
Tel. (662) 832 9290
Fax. (662) 832 9291
Email: this@this.or.th
Tel.Central Office : (662) 832 9290
Tel.Pharmacy : (662) 832 9298
Tel.Lab : (662) 832 9295